Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

hirondydol
22:47
hirondydol
22:46
0843 ab9b
Reposted fromshar17666 shar17666
hirondydol
22:42
2043 13c2 500
hirondydol
22:40
1627 a497 500
Wisława Szymborska.
Reposted fromtereseek tereseek vianivea nivea
hirondydol
22:40
6879 09b2
Reposted fromshar17666 shar17666
hirondydol
22:39
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
hirondydol
22:37

April 12 2015

hirondydol
23:18
1773 ec3a
hirondydol
23:18
7852 2211

April 11 2015

hirondydol
22:08
5091 0f3f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
hirondydol
21:28
Ile kroków wstecz zrobiłaś dla niego?
Reposted fromorchis orchis viamojahistoriaa mojahistoriaa
hirondydol
21:26

często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy — w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach

— poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viariseme riseme
hirondydol
21:25
4891 ad70
Reposted fromronniie ronniie viariseme riseme
hirondydol
20:54

April 07 2015

hirondydol
00:48
1708 6a47 500
Reposted fromkociola kociola vianivea nivea
hirondydol
00:47

April 04 2015

hirondydol
19:14
0553 bbc8
Reposted fromshar17666 shar17666 viaplusiek plusiek
hirondydol
19:11
Reposted frombluuu bluuu viacheersbaby cheersbaby
hirondydol
19:06
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viaplusiek plusiek
hirondydol
19:04
Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.
— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaplusiek plusiek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl