Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2019

hirondydol
15:24
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy

November 17 2017

hirondydol
17:06
17:05
5450 363d 500
Reposted fromclandestine-ness clandestine-ness viamefir mefir
hirondydol
17:02
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir

September 25 2017

hirondydol
16:21
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viawasteland wasteland
hirondydol
16:20
8466 4e68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath
hirondydol
16:20
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasylopath asylopath
hirondydol
16:19
1499 9aaf
Reposted fromambermoon ambermoon viaerrortryagain errortryagain
hirondydol
16:15
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viacatchdimoment catchdimoment
hirondydol
16:14
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey

September 01 2017

hirondydol
20:00
4331 ecee
hirondydol
19:59
4373 2c29
hirondydol
19:57
19:57
hirondydol
19:55
19:54
8584 634b
hirondydol
19:54
hirondydol
19:54
hirondydol
19:53
hirondydol
19:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl