Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

hirondydol
20:48
9386 db0f
Reposted fromvintage-style vintage-style viacalineczka calineczka

May 08 2015

17:32
5574 8aa6 500

amo-vintage:

Dancing by the Seine in Paris, 1950

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
hirondydol
17:29
7029 fc6c
Reposted frommiedzwa miedzwa viablueberry77 blueberry77

May 04 2015

hirondydol
21:14
3620 ea35

April 28 2015

hirondydol
22:47
4959 0152 500
Reposted fromshar17666 shar17666
hirondydol
22:47
3101 dd51 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viablueberry77 blueberry77
hirondydol
22:47
hirondydol
22:46
0843 ab9b
Reposted fromshar17666 shar17666
hirondydol
22:42
2043 13c2 500
hirondydol
22:40
1627 a497 500
Wisława Szymborska.
Reposted fromtereseek tereseek vianivea nivea
hirondydol
22:40
6879 09b2
Reposted fromshar17666 shar17666
hirondydol
22:39
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
hirondydol
22:37

April 12 2015

hirondydol
23:18
1773 ec3a
hirondydol
23:18
7852 2211

April 11 2015

hirondydol
22:08
5091 0f3f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
hirondydol
21:28
Ile kroków wstecz zrobiłaś dla niego?
Reposted fromorchis orchis viamojahistoriaa mojahistoriaa
hirondydol
21:26

często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy — w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach

— poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viariseme riseme
hirondydol
21:25
4891 ad70
Reposted fromronniie ronniie viariseme riseme
hirondydol
20:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl